Doelstellingen

Foto: Soli Rocha

Gaat het alleen om bevrijding tot je werkelijke aard of is er nog een volgende stap: je aard op een creatieve manier uitdrukken in je leven?

Hans Knibbe

  De coaching en trainingen helpen je:
  Bewust te worden van wie je ten diepste bent en wie je geworden bent
  Te doorzien wat er werkelijk speelt en patronen te herkennen bij het omgaan met
moeilijkheden in je leven
  Te (her)ontdekken wat je wilt, wat je realistisch kunt doen en daarin bewuste keuzes te maken
  Open en effectief met situaties en moeilijkheden in je leven te leren omgaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Martha Luna, LunaTopConsult, Joos van Clevelaan 10, 3723 PG Bilthoven, T: 06 83 125 250, info@lunatopconsult.nl