Inspirerend begeleiden

Foto: Stefanie von Schliengen

If a child is to keep alive his inborn sense of wonder, he needs the companionship of at least one adult who can share it...

Rachel Carson

In de training leer je in contact te zijn met wie je ten diepste bent en met je omgeving. Je doorziet wat werkelijk speelt bij jezelf, bij de leerlingen en in je interactie met hen. Je (her)ontdekt wat je zelf écht wilt vanuit je rol als begeleider en wat je weerhoudt om dat werkelijk te doen.

Na deze training is het mogelijk om door te gaan met individuele coaching en/of teamcoaching.*
We werken dan doelgericht samen aan actuele thema’s en knelpunten in je werk. Bijvoorbeeld leren omgaan met: werkdruk/time-management; combinatie onderwijs/begeleiding; leerlingen motiveren/inspireren; diversiteit/interculturele communicatie; problemen tijdig signaleren/-adequaat aanpakken. Onder begeleiding kun je ook een nieuwe houding en creatief gedrag uitproberen en dit integreren in je eigen repertoire.

Neem voor verdere informatie en voor trainingen op maat en op locatie bij organisaties vrijblijvend contact op en informeer naar de mogelijkheden.

* Coaching zonder voorafgaande training is ook mogelijk.

 

Terug naar het trainingsoverzicht

 

 

 

Dr. Martha Luna, LunaTopConsult, Joos van Clevelaan 10, 3723 PG Bilthoven, T: 06 83 125 250, info@lunatopconsult.nl